robiepiwo.pl

Blog lifestylowy dla mężczyzn i nie tylko

BiznesMężczyzna

3 niezawodne sposoby na przejęcie przedsiębiorstwa

3 niezawodne sposoby na przejęcie przedsiębiorstwa

W życiu różnie bywa. Czasem prężnie rozwijająca się firma działa przez długie, długie lata. Bywa jednak i tak, że coś idzie nie tak, coś się psuje, a za tym idzie pogorszenie się stanu finansowego firmy lub inne nieprzewidziane wcześniej zdarzenia losowe, które doprowadzają do zjawiska nazywanego przez ekonomistów jako przejęcie firmy.

W dużym uproszczeniu, to swego rodzaju transakcja dzięki której kontrola nad działalnością gospodarczą podmiotu jest przeniesiona z jednej na drugą grupę inwestorów.
Dlaczego warto przeprowadzić przejęcie firmy? Odpowiedź jest prosta. Przejęcie firmy daje na możliwość uzyskania takich korzyści strategicznych lub finansowych, które nie miałyby prawa bytu bez transakcji pod nazwą przejęcie firmy.

Sposoby na przejęcie firmy

Przed przeprowadzeniem tak zawiłego procesu jakim jest przejęcie firmy warto zastanowić się, jakie przyniesie ono konsekwencje dla podmiotu przejmującego i firmy pierwotnej. Korzyść musi być jasno określona zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Nie da się bowiem zaprzeczyć temu, że przejęcie firmy to stan prawny muszący przynosić korzyści, nie tylko te prognozowane.

Wśród sposobów na przejęcie firmy ekonomiści, teoretycy jak i praktycy mówią jednogłośnie o trzech niezawodnych sposobach na przejęcie przedsiębiorstwa. Są to, po pierwsze – tzw. horyzontalne, gdzie przejęcie firmy następuje w tym samym segmencie gospodarczym. Dzięki temu, samoistnie rozwiązuje się problem potencjalnej konkurencji. Po drugie – konglomeratowe, w którym przejęcie firmy skierowane jest w stronę przedsiębiorstwa oferującego nowe technologie i działającego na innych rynkach. Po trzecie w końcu- wertykalne – gdzie przejęcie firmy następuje w sektorze kolejnym lub poprzedzającym sektor ekonomiczny firmy.

Te trzy sposoby na przejęcie firmy wydają się być więc najbardziej racjonalne, zarówno z ekonomicznego, jak i czysto biznesowego punktu widzenia. Rzadko bowiem dochodzi do sytuacji, w której przejęcie firmy doprowadza do całkowitego upadku tej drugiej. Ta operacja gospodarcza ma bowiem na celu modernizację i rozwój.

Udostępnij