robiepiwo.pl

Blog lifestylowy dla mężczyzn i nie tylko

Biznes

Co oznacza i jak znaleźć HS Code?

Co oznacza i jak znaleźć HS Code?

Większość krajów na świecie, w tym kraje UE i USA, porozumiały się ze sobą w kwestii tzw. HS kodów umieszczanych na towarach przewożonych przez granicę. Sześciocyfrowy kod HS jednoznacznie definiuje grupę towarów podlegającą eksportowi czy importowi. Jest bardzo przydatny przy obliczeniu cła, podatku czy też innych opłat przewozowych. Jego obecność na przewożonych towarach jest też warunkiem koniecznym do przejścia odprawy celnej.

Kod HS – co to jest, co oznacza?

W handlu międzynarodowym funkcjonuje Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, w skrócie HS (Hamromonized System) jednolicie klasyfikujący towary podlegające importowi czy też eksportowi. Honorowany jest w ok. 200 krajach, a w tym w UE, USA, Japonii, obejmuje ponad 5000 grup towarów. HS jest podstawą dla systemu Nomenklatury Scalonej CN (Combined Nomenclature) będącą podstawą do naliczania cła, podatków i innych opłat od przewożonych towarów. Przystąpienie do Unii Europejskiej oznaczało przyjęcie przez Polskę Wspólnej Taryfy Celnej (Common Customs Tariff – CCT) i jej rozszerzonej, tzw. użytkowej wersji, czyli TARIC, która stanowi najważniejszy element ochrony rynku wewnętrznego Wspólnoty.  Klasyfikacja ta nie jest dana, raz na zawsze, bo w obrocie międzynarodowym pojawiają się nowe towary, niektóre mogą znikać, dlatego specjalny Komitet powoływany przez Światową Organizację Celną, co 5-6 lat przeprowadza aktualizację grup towarów podlegających kodowaniu HS, najbliższa taka aktualizacja będzie przeprowadzona 1 stycznia 2022 r. Na ów system klasyfikacji składa się 21 sekcji i 99 działów, a te mają jeszcze różne podpozycje oznaczane kolejnymi cyframi. Dzięki temu możliwe jest jednoznaczne oznaczenie danej grupy towarów sześciocyfrowym kodem HS, w którym: dwie pierwsze cyfry odnoszą się do sekcji, do której ta grupa towarów należy, dwie kolejny cyfry oznaczają dział, a dwie ostatnie podpozycje w danym dziale. Stosowanie HS kodów dotyczy też jak najbardziej, importu z Chin.  Kod HS to nic innego, jak tylko taki sześciocyfrowy kod, który jednoznacznie definiuje określoną grupę przewożonych przez granicę towarów, np. kod:

  • 1605 30 – oznacza homary, 
  • 0406 90 21 10 – pierwsze sześć cyfr tego kodu identyfikuje towar jako sery, a kolejne 21 i 10 „mówią”, że to ser (to niecała jeszcze informacja o nim tu zawarta), który wyprodukowano z niepasteryzowanego mleka z minimalną zawartością tłuszczu w suchej masie (do 50% masy), który dojrzewa przez przynajmniej dziewięć miesięcy, 
  • 0203 12 – ten kod HS oznacza, że oznaczony nim towar to mięso z szynki i łopatki z kośćmi, 1006 10 – taki kod HS ma ryż niełuskany, 
  •  1103 11 – tutaj zakodowane są kasze i mączki z pszenicy.

Np. Sekcja I w klasyfikacji HS grupuje zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego. Dzieli się na pięć działów:

  • Zwierzęta żywe (Dział 1),
  • Mięso i podroby jadalne (Dział 2),
  • Ryby; skorupiaki; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne (Dział 3),
  • Produkty mleczarskie, jaja ptasie; miód naturalny; produkty pochodzenia zwierzęcego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (Dział 4),
  • Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (dział 5).

Jak znaleźć kod HS – wyszukiwarka HS kodów

Tylko właściwe kody HS, zgodne z aktualną w danym czasie klasyfikacją WCO na towarach, pozwalają im na przejście odprawy celnej. Ewentualny błąd w kodach spowoduje nieuznanie dokumentów celnych, a to oznaczać będzie opóźnienie w eksporcie czy imporcie danych towarów. Szczęśliwe się składa, że Internet oferuje wiele HS wyszukiwarki, a w tym najbardziej znaną ISZTAR (System Zintegrowanej Taryfy celnej prowadzony przez Służbę Celną RP). Dobrą wyszukiwarką kodów HS jest także FindHS. Codes czy nieustępująca tym pierwszym – Tariffnumber. Podane przykładowo wyszukiwarki pozwalają na szybkie sprawdzenie online kodu HS dla wybranej grupy towarowej i zapewnienie jej płynnego przejścia przez kontrolę celną.

HS code towaru

To jego znak rozpoznawczy, swego rodzaju przepustka na granicy. Eksporter czy importer powinien zadbać o to czy HS code jest właściwy, napisany bez błędu i czy w ogóle jest na towarze, bo od tego zależy powodzenie odprawy celnej.

Udostępnij