robiepiwo.pl

Blog lifestylowy dla mężczyzn i nie tylko

Mężczyzna

Rozwód – jak załatwić formalności?

Rozwód – jak załatwić formalności?

Rozwód to dla większości małżonków przykre i dosyć bolesne a czasem wręcz traumatyczne doświadczenie. Jest to bowiem formalne zakończenie ich małżeństwa.

Nic więc dziwnego, że osoby świeżo po rozwodzie często szukają wsparcia psychologa lub też psychoterapeuty -zwłaszcza na początku, kiedy to trudno jest się im odnaleźć w nowej sytuacji oraz roli życiowej.

Rozwód może rozstrzygnąć się bez orzekania o winie, co jest zwykle najprostszym i najmniej stresującym z możliwych rozwiązań oraz ze wskazaniem winy jednego z małżonków.
Po rozwodzie istotną kwestią jest tak zwany podział majątku po rozwodzie.czyli rozdział wspólnych dóbr wypracowanych w toku trwania całego małżeństwa oraz nabytych w jego trakcie. Podział majątku po rozwodzie zwykle obejmuje podział domu byłych małżonków, samochodu, kosztowności oraz nieruchomości.
Zwykle, jeżeli nastąpi podział majątku po rozwodzie, to osoby nim objęte są zmuszone sprzedać wspólny dom i podzielić się pieniędzmi uzyskanymi z jego sprzedaży.

Czasem bywa tak, że są oni też w stanie porozumieć się w tej kwestii i ustalić, która strona zatrzyma dom lub mieszkanie, natomiast drugi małżonek obejmie w posiadanie wspólne do tej pory pieniądze, samochód oraz inne kosztowności. Podział majątku po rozwodzie nie jest przyjemną kwestią, jednak zdecydowanie trudniejszą dla wielu małżonków wydaje się sprawa opieki nad dziećmi. Niektórzy z nich są w stanie załatwić wszystko między sobą, natomiast w pozostałych przypadkach sprawy kierowane są do sądów rodzinnych, w których ustalane są świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci pochodzących z zakończonego małżeństwa oraz częstotliwość kontaktów z drugim rodzicem. W Polsce coraz częściej praktykowany jest także model opieki naprzemiennej – w którym to dzieci przebywają jeden tydzień z mamą, a kolejny z ojcem. W ten sposób oboje z rodziców mogą mieć taki sam udział w wychowywaniu oraz sprawowaniu opieki nad dziećmi lub dzieckiem stąd też relacja z rodzicami nie powinna przez zaistniały rozwód tak bardzo ucierpieć.

Udostępnij